Jumat, 15 Februari 2013

Pengurus Koordinator Pusat Jam’iyyah Ahlith Thariqah Alqadiriyyah Wannaqsyabandiyyah Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Kencong

KENCONG: Selamat atas tebentuknya Pengurus Koordinator Pusat Jam’iyyah Ahlith Thariqah Alqadiriyyah Wannaqsyabandiyyah Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Kencong, Kencong Kepung Kediri Tahun Khidmah 1434 – 1439 H / 2012 – 2017 M

I.       DEWAN PENASEHAT :      

1. Ibu Ny. Hj. Ashsholihah Zamrodji               : Kediri
2. Bp. K. Muhammad Nuril Anwar al-Mursyid : Kediri
3. Bp. Drs. KH. Muhyiddin Suwondo              : Surabaya
4. Bp. Drs. KH. Mabrur Ambar                      : Malang
5. Bp. K. Muhammad Abdul Kholiq Munir     : Bojonegoro
6. Bp. KH. Awfa Munawir                              : Banyuwangi
7. Bp. K. Imam Hambali Humaidi al-Hamil     : Kediri
8. Bp. KH. Masrihan Asy’ari                           : Mojokerto
9. Bp. KH. Syamsuddin                                   : Bojonegoro

II.     DEWAN HARIAN :
        
Ketua Umum : Bp. KH. Jauhar Nehru Zamrodji                            : Kediri

Ketua I                         : Bp. K. Ahmad Zubaidi Abdul Hadi               : Kediri
Ketua II           : Bp. K. Abdul Muin Said                                            : Kediri
Ketua III          : Bp. KH. Muhammad Ma’mun Adnan                        : Bojonegoro
Ketua IV          : Bp. K. Muhamad Hafidh Baihaqi Ridlwan                 : Kediri
Ketua V           : Bp. K. Muhammad Awfa Zamrodji                           : Kediri
Ketua VI          : Bp. K.  Muhammad Qomari Ismail                            : Madiun
Ketua VII         : Bp. KH. Sa’durrohim Yazid, S.Pd.I                           : Jombang
        
Sekretaris Umum        : Bp. K. Bik Mukhtaruddin, S.Th.I                : Kediri

Sekretaris I       : Bp. Ahmad Syaikhul Hadi Idris         : Kediri
Sekretaris II     : Bp. Syaifudin Arif, SE.                      : Kediri
Sekretaris III    : Bp. Shofwan Muslihun                      : Kediri
Sekretaris IV    : Bp. Agus Muhammad Muslih            : Kediri
Sekretaris V     : Bp. Syafa’at Mubari, S.Pd.I               : Nganjuk

Bendahara Umum : Bp. K. Ahmad Djamzuri          : Kediri

Bendahara I     : Bp. K. Nuri Arif Muhiddin                : Kediri
Bendahara II    : Bp. H. Imam Syuhada’                      : Kediri
Bendahara III   : Bp. Agus Muhammad Jamaluddin     : Kediri
        
III.    DEWAN PLENO :

A.  BIDANG HUMAS DAN SOSIAL :

  1. Bp. K. Ahmad Djayadi                              : Kediri
  2. Bp. KH. Affandi Yazid                             : Kediri
  3. Bp. Drs. KH. Masykur Lukman, SH. M.Si.            : Kediri
  4. Bp. K. Nurul Huda, S.Pd.I                                     : Nganjuk
  5. Bp. Drs. KH. Salmanuddin Yazid, M.Ag. : Jombang
  6. Bp. K. Muhyiddin Rofi’i Hasan                 : Kediri           
  7. Bp. KH. Habib Fuad                                  : Kediri
  8. Bp. KH. Asy’ari                                         : Malang
  9. Bp. K. Muhammad Luthfi Shoim              : Magetan
10. Bp. K. Agus Nadhori, S.Pd.I                        : Jombang
11. Bp. KH. Musthofa                                     : Jember

B.         BIDANG PERSONALIA DAN KEANGGOTAAN :
        
1. Bp. Ustadz Hamim Thohari                         : Mojokerto
2. Bp. K. Miftahurrosyad                                 : Kediri
3. Bp. Ustadz Sugito                                        : Kediri
4. Bp. K. Muhammad Rohmat AQ                  : Bojonegoro
5. Bp. K. Miftahurrohman Yusuf                    : Jember
6. Bp. K. Muhammad Mas’ud                         : Jombang
7. Bp. KH. Shodiqin                                        : Mojokerto
8. Bp. K. Muhammad Najib                             : Surabaya
9. Bp. Agus Muhammad Luthfi                                   : Bojonegoro

C.        BIDANG DA’WAH, PERIBADATAN DAN PENGAJIAN :
        
  1. Bp. K. Muhammad Yunus Mubari             : Kediri
  2. Bp. KH. Sholih Ghozali                            : Kediri
  3. Bp. KH. Shobirin Syakkur                                     : Nganjuk
  4. Bp. KH. Suryadi Rohmat                           : Kediri
  5. Bp. KH. Mahfudh Rosyid                          : Banyuwangi
  6. Bp. KH. Afandi                                         : Kediri           
  7. Bp. KH. Hasan Bisri                                              : Mojokerto
  8. Bp. K. Mahmud Djawadi                           : Kediri
  9. Bp. KH. Asyik Kholidi Masykur               : Lumajang
10. Bp. KH. Ishomuddin                                 : Nganjuk
11. Bp. K. Muhammad Djamil                         : Jombang
12. Bp. KH. Imam Makhsus                            : Mojokerto
13. Bp. KH. Marzuqi                                       : Banyuwangi
14. Bp. KH. Maslihan Sholih                           : Bojonegoro

D.        BIDANG KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN :
        
  1. Bp. K. Ahmad Sukirno                              : Kediri
  2. Bp. Agus Thoifur Mujtaba Bisri                 : Kediri
  3. Bp. KH. Sa’id                                            : Kediri
  4. Bp. KH. Asy’ari Utsman                            : Kediri
  5. Bp. Drs. H. Saiful Huda                             : Kediri
  6. Bp. Ustadz Agung                                      : Kediri
  7. Bp. Ustadz Gatot Yunianto                                    : Malang
  8. Bp. K. Fathurrohman                                 : Malang
  9. Bp. KH. Suhari                                          : Jombang
10. Bp. KH. Ali Subhan                                               : Magetan
11. Bp. H. Hayyi                                             : Jember
12. Bp. K. Ali Kusno                                       : Nganjuk
13. Bp. Ustadz Shodiq                                     : Kediri

E.         BIDANG PENGKADERAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MENUSIA ( SDM ) :
        
  1. Bp. Drs. KH. Muhadjir Ambar                   : Kediri
  2. Bp. DR. KH. Harisuddin Aqib, M.Ag.       : Nganjuk
  3. Bp. KH. Asmu’i Idris                                 : Mojokerto
  4. Bp. KH. Mahfudh Shodiq                          : Kediri
  5. Bp. K. Anwar                                            : Kediri
  6. Bp. K. Ihya’ Ulumuddin Affandi              : Kediri           
  7. Bp. KH. Mahfudh                                      : Kediri
  8. Bp. KH. Subhan                                        : Jombang
  9. Bp. K. Nasta’in                                          : Nganjuk
10. Bp. KH. Miftahul Ulum Mahfudh             : Tulungagung
11. Semua Ketua Pengurus Koordinator Daerah          : Se Jawa Timur

F.         BIDANG PERLENGKAPAN :
        
1. Bp. K. Nurkholis                                         : Kediri
2. Bp. K. Moch. Ikhwan Kailani                                  : Kediri
3. Bp. K. Tamzis Qusyairi                               : Kediri
4. Bp. K. Muhammad Amir                             : Kediri
5. Bp. K. Saifuddin                                          : Kediri
6. Bp. K. Nuryanto                                          : Kediri
7. Bp. Kepala PP. Raudlatul Ulum Putra                      : Kediri
8. Ibu Kepala PP. Raudlatul Ulum Putri                       : Kediri
        
G.        BIDANG MUSLIMAT THARIQIYYAH :

  1. Ibu Ny. Hj. Maimunah Muhadjir               : Kediri
  2. Ibu Ny. Hj. Tatik Wildan Mukholadun      : Kediri
  3. Ibu Ny. Hj. Munawir                                 : Banyuwangi
  4. Ibu Ny. Hj. Munir Adnan                          : Bojonegoro
  5. Ibu Ny. Hj. Nurul Hilmi Jauhar Nehru       : Kediri
  6. Ibu Ny. Hj. Nazilah Muhyiddin Suwondo : Surabaya
  7. Ibu Ny. Mudjiyati Djamali                         : Kediri
  8. Ibu Ny. Hj. Indarti                                     : Kediri
  9. Ibu Ny. Isrofin                                           : Kediri
10. Ibu Ny. Hj. Robi’ah                                               : Kediri
11. Ibu Ny. Siti Maryam Nuratin                     : Kediri
12. Ibu Ny. Hj. Maslihah Sa’durrohim             : Jombang
13. Ibu Ny. Hj. Sami’an Muhsin                        : Mojokerto
14. Ibu Ny. Maisaroh Nurul Huda                   : Nganjuk


Ditetapkan di : Kencong
Pada Tanggal : 06 Januari 2013 M.
                                                              22  Shofar 1434 H.
Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top