Selasa, 05 November 2013

JADWAL MADRASAH DINIYAH NIDHOMIYAH PUTRI

Siswi Madrasah Diniyah Nidhomiyah Putri
Siswi 
KENCONG KEPUNG KEDIRI JAWATIMUR

Jadwal Pelajaran
Kelas V

 1. Nahwu jawan
 2. Amtsilah tasrif
 3. Mabadil fiqih 1 & 2
 4. Hidayatus sibyan
 5. Qiro`ah
 6. Awamil jurjani
 7. Miatul hadits
 8. Aqidatul awam
 9. Tarikh nabi
 10. Khot wal imla
 11. Tanbihul ta’limul muta’alim
 
Kelas VI

 1. Akhlaqul banat 1
 2. Matan arba`in
 3. Al-jurumiyah
 4. Khulashoh 1
 5. I`anatun nisa`
 6. Mabadil fiqh 3& 4
 7. Badi`ul amali
 8. Qowaidul i`lal
 9. Tuhfatul athfal
 10. Tasrif wa qowaid


Kelas I

 1. Lughowi
 2. Qowaidul lughowi
 3. Taisirut tullab
 4. Al-jazariyah
 5. Durotul yatimah
 6. Fathul qorib 1
 7. Risalah mahidl
 8. Syarah arba`in
 9. Khulashoh nurul yaqin 2
 10. Hayatul islam
 11. Akhlaqul banat 2

Kelas II

 1. Qowaidul i`rob
 2. Amrithi
 3. Akhlaq banat 3
 4. Durusul falakiyah
 5. Lughot arab
 6. Jawahirul kalamiyah
 7. Al-maqsud
 8. Targhib wat tarhib
 9. Fathul qorib 2
 10. Khulashoh nurul yaqin 3

Kelas III

 1. Washoya dan at-tarbiyah
 2. Faroidl
 3. Syarah rohabiyah
 4. Alfiyah ibnu malik 1
 5. Fathul muin 1
 6. Qurrotul `ain
 7. Bulughul maram 1
 8. Durrul farid

Kelas I

 1. Tafsir jalalain 1Bulughul m. 2
 2. Kifayatul awam
 3. Alfiyah ibnu malik 2
 4. Fathul mu`in 2
 5. Bulughul maram 2
 6. Kifayatul atqiya’
 7. Al-arudl wal qowafi

Kelas II
 1. Tafsir jalalain 2
 2. Jauharul maknun
 3. Jawahir bukhori
 4. Kifayatul atqiya’
 5. Faroidl bahiyah 1
 6. Husun. Hamidiyah 1
 7. Faidul khobir
 8. Ta`dibul banin wal banat
 9. Fathul muin 3
 10. Al-mantiq


Kelas III

 1. Tafsir jalalain 3
 2. Jauharul maknun
 3. Faroidl bahiyah 2
 4. Kifayatul atqiya’
 5. Husun hamidiyah 2
 6. Tashilut turuqot
 7. Fathul muin 4
 8. Kawakibul lama’ah
 9. Idhotun nasyi’in
 10. Ar-rumuz
 11. Baiquniyah
Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top